Główna - B.A.B.W.

Przejdź do treści
B i u r o  A r c h i t e k t o n i c z n e  B z d ę g a - W i ś n i e w s k i  

Biuro Architektoniczne Bzdęga - Wiśniewski sp. z o.o.
jest biurem autorskim, powstałym w 1988 roku. Główna działalność firmy: przygotowanie inwestycji budowlanych
i wielobranżowe projektowanie w budownictwie ogólnym.

ul. Piłsudskiego 23,
50-044 Wrocław
tel. +48(71)3412114
Wróć do spisu treści